ESTEETÖN MATKAILU

Esteetön matkailu

ESTEETTÖMÄN MATKAILUN KOULUTUS 2020

Matkailu on yksi OBN:n konsultoinnin asiakassegmentti. Emme kuitenkaan ole erikoistuneet pelkästään matkailuun. Tämän johdosta pystymme tarjoamaan matkailuyrityksille ja alaan kytkeytyville palveluntarjoajille laajaa ja monipuolista osaamista, jota olemme keränneet lukuisten eri toimialojen projekteista. Toteutamme matkailuprojekteja sekä itse että yhdessä alihankkijoidemme ja kumppaneidemme kanssa. Olemme tehneet matkailualalle kymmeniä projekteja, esimerkiksi seuraaviin aiheisiin: liiketoimintasuunnitelma, markkinointisuunnitelma, asiakastutkimus, palvelujen kehitys, markkinaselvitys, matkailuprojektin johtotehtävät ja verkostojen rakentaminen.

Yksi mielenkiintoinen toimeksianto viime vuosilta on ollut Työ ja Elinkeinomisteriölle Matkailudiili –hankkeeseen tehty konsultointi. Sen sisältönä oli kehittää konsepti, jolla hyödynnetään jo Suomessa asuvien kiinalaisten henkilöiden osaamista Suomeen tulevien kiinalaisten matkailijoiden palvelussa. Projektiin kuului useita markkinaselvityksiä ja kyselyjä sekä kiinalaisten henkilöiden että pohjois-suomalaisten matkailuyritysten keskuudessa. Pilotteina projektissa oli sekä Lapista että Pohjois-Pohjanmaalta yksi merkittävä matkailuyritys molemmista. Kaikkiaan projektin laajuus oli noin 20 konsultointipäivää.

OBN:n yksi uusi matkailun erikoispalvelu on esteettömän matkailun kehittäminen. Tähän liittyen toteutamme Lapin ELY-keskuksen ja TE-palvelujen tilauksesta loppuvuonna 2020 Esteettömän matkailun koulutuskokonaisuuden. Seuraavassa tarkempaa tietoa.

Perustiedot

 • Esteetön matkailu – Palvelujen ja liiketoiminnan suunnittelu
 • Verkkokoulutus, yhteensä 48 pv
 • 16 pv kontaktiopetusta
 • 32 pv itsenäistä opiskelua
 • Hakunumero 694279
 • Koulutusaika 12.10 – 16.12.2020
LATAA ESITE TÄSTÄ

ESITE – Esteetön matkailu 694279

 

Hae mukaan 5.10.2020 mennessä! Täytä koulutushakemus TE-palveluiden sivuilla, osoitteessa Esteetön matkailu – Palvelun ja liiketoiminnan suunnittelu VERKKOTOTEUTUS (nro 694279)

Hakijat valitaan hakemuksen perusteella.

Kenelle koulutus soveltuu

Tämä on erinomainen koulutus sinulle, joka haluat kehittää matkailualan osaamisista ja parantaa työllistymismahdollisuuksia, myös mahdollisesti yrittäjän roolissa. Esteetön matkailu on maailmalla jo kasvattanut voimakkaasti suosiotaan ja nyt Suomessa on nousemassa kiinnostusta palvelujen tarjoamiseen. Kysyntää esteettömille matkailupalveluille, myös ulkomaisten asiakkaiden kautta, on tulevaisuudessa entistä enemmän. Tässä on koulutus, josta varmasti hyödyt myös vaikka työkenttäsi olisi tällä hetkellä pääasiassa tavalliset matkailijat.

Mitä on esteettömyys

Perinteisesti esteettömyys ymmärretään siten, että rakennuksen sisäänkäynnillä pitää olla ramppi pyörätuoliasiakkaille. Kyllä näinkin, mutta käytännössä kyse on paljon laajemmasta kokonaisuudesta. Siihen liittyy toki fyysinen toimintaympäristö (mm. ulkoilupolut ja nuotiopaikat, majoittumishuoneet, rakennusten yleiset tilat sekä liikkumisvälineet). Mutta se on myös palvelujen analyysiä ja suunnittelua lievää tai voimakkaampaa tukea tarvitseville henkilöille. Erityisryhmiä ovat esimerkiksi aistivammaiset, liikuntavammaiset, kehitysvammaiset tai mielenterveyspotilaat. Hyvin merkittävä ryhmä ovat myös ne henkilöt, joilla toimintakyky on jostain syystä rajoittunut. Syynä esimerkiksi korkea ikä tai pitkäaikaissairaudet, kuten astma, reuma, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä sydän ja verisuonisairaudet. Kaikkiaan Suomessa on satoja tuhansia näihin ryhmiin kuuluvia henkilöitä.

Koulutuksen tavoitteet ja toteutus

Antaa perustietoa esteettömästä matkailusta ja esteettömistä asiakasryhmistä. Opettaa kehittämään palveluja ja liiketoimintaa, sekä esteettömille matkailijoille että tavallisille matkailijoilla. Antaa perustiedot turvallisuudesta ja sen suunnittelusta. Tavoitteena on myös kertoa yrittäjyydestä. Kokonaisuus muodostuu verkkokoulutuksena toteuttavasta kontaktiopetuksesta, jota on yhteensä 16 päivää. Tämän lisäksi on itsenäistä opiskelua 32 päivää. Jokaista opiskelijaa ohjataan itsenäisessä opiskelussa aktiivisesti ja häneen ollaan yhteydessä opiskelijan niin halutessa jokaisen etäopintojakson aikana. Opiskelijoiden tekemiä tehtäviä sparrataan ja kehitetään paremmiksi, näitä ovat esimerkiksi palvelun määrittelydokumentti tai alustava liiketoimintasuunnitelma. Ohjaus räätälöidään jokaisen opiskelijan taustaan ja tarpeeseen sopivaksi.

Koulutuksen sisältö

 • Johdatus esteettömään matkailuun (1 pv)
 • Mitä on esteettömyys ja erityisryhmät (2 pv)
 • Esteetön fyysinen toimintaympäristö ja rakennukset (1 pv)
 • Saavutettavuus ja ICT:n erityispiirteet esteettömissä kohderyhmissä (1 pv)
 • Ohjelmapalvelujen suunnittelu ja tuottaminen esteettömille (1 pv)
 • Palvelumuotoilu palvelujen kehittämisen välineenä, markkinointi ja myynti (2 pv)
 • Liiketoiminnan suunnittelu, kaupallistaminen (2 pv)
 • Työnhaku-, urasuunnittelu ja yrittäjyysvalmiudet (1 pv)
 • Turvallisuus matkailussa, erityisesti esteettömässä matkailussa (2 pv)
 • Kansainvälisten asiakkaiden erityispiirteet esteettömässä matkailussa (1 pv)
 • Partneruudet ja yhteistyöverkostot (1pv)
 • Lainsäädäntö ja alan sertifikaatit (1 pv)

Kouluttajat

Pätevät kouluttajat, joilla on todellista kokemusta aiheesta ja liiketoiminnan kehittämisestä. Kaikilla on myös kokemusta sekä koulutuksesta että konsultoinnista. Yrittäjyys on kouluttajatiimille tuttua. He ovat mm. laatineet useita satoja starttirahalausuntoja eri maakuntien TE-toimistoille. Myös Lappiin on toteutettu kymmeniä matkailuun liittyviä starttirahaprojekteja.

Pekka Kantola (OBN)

DI (prosessitekniikka), Yritysneuvojan ammattitutkinto (YNEAT), Ammatillisen opettajan pätevyys (AmO), kauppatieteiden kandidaatti. Yrityskonsulttina 10 vuotta. Toteuttanut koulutuksia mm: BusinessOulu, MIF, Rastor, Pohto, OAMK sekä Lappia. Pääosaaminen: Liiketoiminnan analysointi ja kehittäminen, laatu- ja toimintajärjestelmät, liiketoimintasuunnitelma, strateginen suunnittelu. ELY-keskusten Yrityksen kehittämispalvelujen konsultointioikeudet. https://fi.linkedin.com/in/pkakantola

Mikko Pesonen (OBN)

Kauppatieteiden kandidaatti, merkonomi, yritysneuvojan ammattitutkinto. Yrityskonsulttina 18 vuotta. Toteuttanut koulutuksia mm: BusinessOulu, Markkinointi-insituutti, Naturpolis, Business Finland, Savonia AMK. Kouluttanut satoja henkilöitä, ohjannut kymmeniä opinnäytetöitä. Pääosaaminen: markkinointi, palvelujen tuotteistaminen, innovaatioiden kaupallistaminen, tutkimukset sekä liiketoiminnan analysointi ja kehittäminen, markkinatutkimus. https://www.linkedin.com/in/mikkopesonen/

Osku Timonen, (OBN)

Yhteisöpedagogi (AMK), Merkonomi. On toteuttanut esteettömiin asiakassegmentteihin liittyen lukuisia projekteja. On kokemusasiantuntija, johtuen omasta lievästä kehitysvammasta. Omaa erittäin hyvät verkostot Suomessa eri erityis- ja vammaisryhmiin ja niiden valtakunnallisiin organisaatioihin. Pitänyt kymmeniä koulutuksia eri asiakassegmenteille, pääasiassa esteettömille erityisryhmille, sekä heitä palveleville organisaatioilla ja henkilöille. https://www.linkedin.com/in/osku-timonen-9608aa82/

Teemu Myllyoja (MST Consulting)

Ensihoitoon suuntautunut lähihoitaja, turvallisuusvalvoja, yritysjohtajan erikoisammattitutkinto, työpaikkaohjaaja, auditoijan pätevyyskoulutus. Turvallisuuden konsultoinnin yrittäjänä vuodesta 2008. Pitänyt kymmeniä koulutuksia eri asiakassegmenteille. Pääosaaminen liittyy laajasti turvallisuuteen. Osaamista myös konkreettisesta terveydenhoitotyöstä, ensihoitajana. https://www.linkedin.com/in/teemu-myllyoja-05273882/

Petri Teräväinen (Animator Consulting)

Automaatioinsinööri, ääni-insinööri, luonto-opas, matkailukoulutus. Toiminut laadun ja toiminnan kehittäjänä ja auditoijana vuodesta 2009 lähtien, toteuttaen projekteja myös matkailualalle. Pitänyt kymmeniä koulutuksia eri asiakassegmenteille. Pääosaaminen liittyy laajasti laadun ja toiminnan kehittämiseen sekä turvallisuuteen. Ymmärtää erityisen hyvin lainsäädännön ja eri sertifikaattien merkityksen liiketoiminnan pyörittämiseen. https://www.linkedin.com/in/petri-teräväinen-60770523/

Lisätietoja antaa: Mikko Pesonen, 044 0321 297, [email protected]