OBN

INKLUSIIVISEN MATKAILUN KOULUTUS 2021-2022

Hakeeko yrityksesi kasvua kotimaassa tai kansainvälisesti? Ovatko yrityksesi markkinat muuttuneet tai suunnitteleeko yrityksesi omistajanvaihdosta? Vahvista strategista liiketoimintaosaamistasi yhdessä kokeneen liikkeenjohdon asiantuntijan kanssa.

Inklusiivinen matkailu
Matkailu on yksi OBN:n konsultoinnin asiakassegmentti. Emme kuitenkaan ole erikoistuneet pelkästään matkailuun. Tämän johdosta pystymme tarjoamaan matkailuyrityksille ja alaan kytkeytyville palveluntarjoajille laajaa ja monipuolista osaamista, jota olemme keränneet lukuisten eri toimialojen projekteista. Toteutamme matkailuprojekteja sekä itse että yhdessä alihankkijoidemme ja kumppaneidemme kanssa. Olemme tehneet matkailualalle kymmeniä projekteja, esimerkiksi seuraaviin aiheisiin: liiketoimintasuunnitelma, markkinointisuunnitelma, asiakastutkimus, palvelujen kehitys, markkinaselvitys, matkailuprojektin johtotehtävät ja verkostojen rakentaminen.

Yksi mielenkiintoinen toimeksianto viime vuosilta on ollut Työ ja Elinkeinoministeriölle Matkailudiili -hankkeeseen tehty konsultointi. Sen sisältönä oli kehittää konsepti, jolla hyödynnetään jo Suomessa asuvien kiinalaisten henkilöiden osaamista Suomeen tulevien kiinalaisten matkailijoiden palvelussa. Projektiin kuului useita markkinaselvityksiä ja kyselyjä sekä kiinalaisten henkilöiden että pohjois-suomalaisten matkailuyritysten keskuudessa. Pilotteina projektissa oli sekä Lapista että Pohjois-Pohjanmaalta yksi merkittävä matkailuyritys molemmista. Kaikkiaan projektin laajuus oli noin 20 konsultointipäivää.

OBN:n yksi uusi matkailun erikoispalvelu on inklusiivisen matkailun kehittäminen. Tähän liittyen toteutamme Lapin ELY-keskuksen ja TE-palvelujen tilauksesta vuodenvaihteessa 2021-2022 Inklusiivisen matkailun koulutuskokonaisuuden.

Vuonna 2020 OBN toteutti Lapin TE-palveluille samantyyppisen ja -laajuisen esteettömän matkailun koulutuskokonaisuuden, josta osallistujat antoivat erinomaista palautetta!

Perustiedot

 • Inklusiivinen matkailu – Palvelujen ja liiketoiminnan suunnittelu
 • Verkkokoulutus, yhteensä 48 pv
  • 16 pv kontaktiopetusta
  • 32 pv itsenäistä opiskelua
 • Hakunumero 701936
 • Koulutusaika 29.11.2021 – 07.02.2022

Hae mukaan 12.11.2020 mennessä! Täytä koulutushakemus TE-palveluiden sivuilla, osoitteessa: Inklusiivinen matkailu – Palvelujen ja liiketoiminnan suunnittelu VERKKOTOTEUTUS (nro 701936)

Hakijat valitaan hakemusten perusteella.

Lisätietoja koulutuksesta antaa: Mikko Pesonen, 044 0321 297, [email protected]

Kenelle koulutus soveltuu

Tämä on erinomainen koulutus sinulle, joka haluat kehittää matkailualan osaamisista ja parantaa työllistymismahdollisuuksia, myös mahdollisesti yrittäjän roolissa. Inklusiivinen matkailu on maailmalla jo kasvattanut voimakkaasti suosiotaan ja nyt Suomessa on nousemassa kiinnostusta palvelujen tarjoamiseen. Kysyntää inklusiivisille matkailupalveluille, myös ulkomaisten asiakkaiden kautta, on tulevaisuudessa entistä enemmän. Tässä on koulutus, josta varmasti hyödyt myös vaikka työkenttäsi olisi tällä hetkellä pääasiassa tavalliset, perinteiset matkailijat. Inklusiivisia matkailijoita on Suomessakin satoja tuhansia henkilöitä.

Mitä on inklusiivinen matkailu

Business Finlandin inklusiivisen matkailun oppaan mukaan aihe määritellään mukaillen seuraavasti: ”Inklusiivisen matkailun päämääränä on, että matkailuelämykset olisivat yhdenvertaisesti kaikkien saavutettavissa iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta, kulttuurista, kotimaasta ja erityistarpeista, kuten vammaisuudesta tai pitkäaikaissairaudesta huolimatta. Kaikille suunnattu matkailu on yhdenvertaista vieraanvaraisuutta ja jatkuvaa pyrkimystä ke­hittää matkailupalveluja, -kohteita ja -tuotteita palvelemaan kaikkia kuluttajaryhmiä, jotta he voivat kokea ja saavuttaa mahdollisimman monipuolisia matkailuelämyksiä tasa-arvoisesti ja itsenäisesti. Asiakaslähtöisyys ja palvelualttius ei yksistään riitä, jos yrityksellä tai sen henkilökunnalla ei ole taitoja kohdata erilaisia kohderyhmiä tai tunnistaa heidän erityistarpeitaan”. Käytännössä on kyse siitä, että matkailupalvelut suunnitellaan ja toteutetaan siten, että ne sopivat kaikkien asiakkaiden tarpeisiin ja tilanteeseen. Hyvin mietityt inklusiiviset matkailupalvelut ovat automaattisesti myös hyvin soveltuvia kaikille muillekin matkailijoille. Liiketoimintamielessä kyse on yksinkertaisesti siitä, että inklusiivisen matkailun osaaminen tarjoaa työntekijöille lisää työmahdollisuuksia ja yrityksille lisää liikevaihtoa.

Koulutuksen tavoitteet ja toteutus

Antaa perustietoa inklusiivisesta matkailusta ja sen asiakasryhmistä. Opettaa kehittämään palveluja ja liiketoimintaa, sekä inklusiivisille matkailijoille että tavallisille matkailijoilla. Tavoitteena on myös kertoa yrittäjyydestä. Kokonaisuus muodostuu verkkokoulutuksena toteuttavasta kontaktiopetuksesta, jota on yhteensä 16 päivää. Tämän lisäksi on itsenäistä opiskelua 32 päivää. Jokaista opiskelijaa ohjataan itsenäisessä opiskelussa aktiivisesti ja häneen ollaan yhteydessä opiskelijan niin halutessa jokaisen etäopintojakson aikana. Opiskelijoiden tekemiä tehtäviä sparrataan ja kehitetään paremmiksi, näitä ovat esimerkiksi palvelun määrittelydokumentti tai alustava liiketoimintasuunnitelma, jos osallistujalla on yrittäjyys vaihtoehtona. Ohjaus räätälöidään jokaisen opiskelijat taustaan ja tarpeeseen sopivaksi.

Koulutuksen sisältö

 • Johdatus inklusiiviseen matkailuun (1 pv)
 • Mitä on esteettömyys ja erityisryhmät (1 pv)
 • Matkailupalvelujen suunnittelu esteettömille (2 pv)
 • Esteetön fyysinen toimintaympäristö ja rakennukset (1 pv)
 • Kansainvälisten / eri kulttuuritaustaisten / eri uskontotaustaisten asiakkaiden erityispiirteet matkailussa (3 pv)
 • Seksuaalivähemmistöt asiakkaina matkailussa (1 pv)
 • Palvelumuotoilu ja palvelujen suunnittelu (2 pv)
 • Markkinointi, myynti ja liiketoiminnan suunnittelu (2 pv)
 • Saavutettavuus ja ICT:n erityispiirteet matkailun kohderyhmissä (1 pv)
 • Työnhaku-, urasuunnittelu ja yrittäjyysvalmiudet (1 pv)
 • Lainsäädäntö ja alan sertifikaatit (1 pv)

Kouluttajat

Pätevät kouluttajat, joilla on todellista kokemusta aihealueista sekä liiketoiminnan ja matkailupalvelujen kehittämisestä. Yrittäjyys on kouluttajatiimille tuttua. He ovat mm. laatineet useita satoja starttirahalausuntoja eri maakuntien TE-toimistoille. Myös omakohtaista kokemusta aihealueista.

Timo Vanhapiha (OBN, konsultti)

DI, ammatillinen opettaja sekä muita ammatillisia tutkintoja. Yrityskonsulttina 10 vuotta. Toteuttanut koulutuksia mm. Lapin AMK, Lapin ammattiopisto sekä lisäksi esimerkiksi Rastor-instituutti. Kouluttanut satoja henkilöitä. Toimii päätyön lisäksi myös itse matkailualan yrittäjänä perheyrityksessä käsivarren Lapissa. Pääosaaminen liiketoiminnan kehittäminen, aloittavat yritykset sekä toiminnan ja laadun kehittäminen.

Mikko Pesonen (OBN, konsultti)

Kauppatieteiden kandidaatti, merkonomi, yritysneuvojan ammattitutkinto. Yrityskonsulttina 19 vuotta. Toteuttanut koulutuksia mm: BusinessOulu, Markkinointi-instituutti, Naturpolis, Business Finland, Savonia AMK. Kouluttanut satoja henkilöitä. Pääosaaminen markkinointi, palvelujen tuotteistaminen, innovaatioiden kaupallistaminen, liiketoiminnan kehittäminen ja markkinatutkimus. https://www.linkedin.com/in/mikkopesonen/

Osku Timonen, (OBN, sopimuskouluttaja)

Yhteisöpedagogi (AMK), Merkonomi. On toteuttanut esteettömiin asiakassegmentteihin liittyen lukuisia projekteja. On kokemusasiantuntija, johtuen omasta lievästä kehitysvammasta. Omaa erittäin hyvät verkostot Suomessa eri erityis- ja vammaisryhmiin ja niiden valtakunnallisiin organisaatioihin. Pitänyt kymmeniä koulutuksia eri asiakassegmenteille, pääasiassa esteettömille erityisryhmille, sekä heitä palveleville organisaatioilla ja henkilöille. https://www.linkedin.com/in/osku-timonen-9608aa82/

Sanna Kalmari (Tmi Palmuasema, yrittäjä)

Sosionomi AMK, matkailualan perustutkinto, 2 vuotta opintoja Helsingin yliopistossa (Suomen kieli). 10 vuoden kokemus matkailualalta. Yrittäjänä omassa esteettömän matkailun yrityksessä sekä palkkatyösuhteessa. Matkustanut sähköpyörätuolista huolimatta kymmenissä maissa. Pitänyt suuren määrän luentoja sekä ollut usein kouluttajana myös pidemmissä koulutuksissa. Omaa erinomaiset verkostot matkailualalla sekä erityisryhmien ja vammaisten verkostoissa. On itse esteetön henkilö. https://www.linkedin.com/in/sanna-kalmari-3a3465138/

Noora Barria (OBN, sopimuskouluttaja)

Liiketalouden YAMK, restonomi AMK. 20 vuoden kokemus matkailualalta. Tällä hetkellä markkinointipäällikkönä Two Countries – One Destination interreg -hankkeessa Torniossa. 2015–2020 Kemin matkailussa kokemusjohtajana ja markkinointi-/viestintäpäällikkönä. Aiemmin mm. noin 10 vuotta Aurinkomatkoilla (Finnair) kohdepäällikkönä. Pitänyt lukuisia luentoja ja workshoppeja. Erinomainen kokemus kansainvälisistä matkailijoista. Ollut vastaamassa kymmenien tuhansien matkailijoiden vierailuista. Kokemusta kymmenistä eri kansallisuuksista, uskonnoista, kulttuureista ja muista asiakkaiden taustatekijöistä. https://www.linkedin.com/in/noorabarria/

Hannu Medina (Gay Travel Finland / Medina Helsinki Communications Oy)

KTM (kansainvälinen markkinointi). Medina on sateenkaarimatkailun kouluttaja ja konsultti sekä pioneeri Suomessa. Hän on perustanut 2018 Gay Travel Finland palvelun markkinoimaan Suomea ja suomalaisia sateenkaariystävällisiä matkailutoimijoita sateenkaarimatkailijoille. Erinomaiset verkostot matkailualalla sekä eri HLBT-ryhmissä. Myynti ja markkinointi tehtävissä vuodesta 1995. Pääosaaminen markkinointi, matkailu, sateenkaari matkailu, palvelujen sekä myynnin ja markkinoinnin kehittäminen. https://www.linkedin.com/in/hannuvirtanen1968/