OBN

Mikä on innovaatio?

Innovaatio voidaan ymmärtää uutena ideana, käytäntönä tai esineenä. Sitä tapahtuu kaikissa organisaatioissa (startup, PK-yritykset, suuryritykset, julkishallinto, yhdistykset). Ne jaetaan usein kahteen luokkaan: inkrementaaliset eli asteittaiset sekä radikaalit eli mullistavat innovaatiot, joita kuvataan myös sanalla disruptio, joka yleensä mullistaa olemassa olevia toimintatapoja.

innovaatio
Innovaatioprosessi kaavio

Innovaatioprosessi

Innovaatioprosessi kuvataan usein neljällä vaiheella (mukaillen Juntunen, 2017):

  • Arvioinnin tavoitteena on löytää uusia ideoita.
  • Kartoitusvaiheessa puntaroidaan ideoiden hyötyjä suhteessa vaadittaviin resursseihin (investointi, työ, raha, osaaminen, jne.).
  • Tavoitteiden asettamisessa päätetään, kuinka idea viedään käytäntöön (liiketoimintamalli) ja mitä toteuttaminen tulee vaatimaan (toteutussuunnitelma). 
  • Toteutusvaiheessa edetään toteutussuunnitelman mukaisesti tavoitetta kohti.

    Asiantuntijoillamme on kokemusta kaikista kehitysvaiheista sekä innovoinnin haasteista.  Kehittämistyö on aina tapauskohtainen, jonka vuoksi työ tehdään pääsääntöisesti kehittämisprojektina.

 

Kehittämisprojekti

Tilannekartoitus

Kehittäminen lähtee aina tapauskohtaisesta tarpeesta. Aluksi kartoitetaan yhdessä lähtötilanne ja määritellään tavoite kehittämisprojektille. Mahdollisuuksien mukaan projektissa hyöydynnetään organisaation omarahoituksen tueksi julkisia rahoituspalveluita. 

Toimenpide-ehdotus

Tilannekartoituksesta saatu toimenpide-ehdotus sisältää aina myös suunnitelman kehittämisprojektin rahoitukselle.

Kehittämisprojekti

Varaa aika ilmaiseen tilannekartoitukseen.

Tarvitseeko yrityksesi tukea palvelun tai tuotteen kaupallistamiseen? Vahvista yrityksesi strategista innovaatiojohtamista ELY-keskuksen palvelulla.

Konsultoinnissa muutat innovaation menestyväksi liiketoiminnaksi.

Selvität yhdessä kokeneen liikkeenjohdon asiantuntijan kanssa esimerkiksi innovaation suojaamista, IPR-strategiaa tai patentointia ja kehität sen markkinakelpoisuutta. Konsultoinnissa voidaan myös uudistaa nykyistä tuotetta tai palvelua muuttuneeseen toimintaympäristöön tai markkinatilanteeseen sopivammaksi. Palvelu sopii pk-yrityksille, jotka hakevat innovatiivisella tuotteella tai palvelulla kasvua kotimaassa tai kansainvälisesti.

Katso myös:

Innovaatioseteli

Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja jonka eteenpäinviemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista.

Vastuuasiantuntijat

Voit ottaa myös suoraan yhteyttä vastuuasiantuntijoihimme. Arvioimme yrityksesi tilanteen, tarpeet ja autamme hakuprosessin käynnistämisessä.

Pekan eritysosaamista on erityisesti tuotekehitys, tuotteistaminen, kaupallistaminen, IPR-suojaaminen.

Markon eritysosaamista on erityisesti liiketoimintainnovaatiot, liiketoimintamallit, tuotekehitys, tuotteistaminen ja kaupallistaminen.