OBN

Mikä on innovaatio ?

Innovaatio voidaan ymmärtää uutena ideana, käytäntönä tai esineenä. Sitä tapahtuu kaikissa organisaatioissa (startup, PK-yritykset, suuryritykset, julkishallinto, yhdistykset). Ne jaetaan usein kahteen luokkaan: inkrementaaliset eli asteittaiset sekä radikaalit eli mullistavat innovaatiot, joita kuvataan myös sanalla disruptio, joka yleensä mullistaa olemassa olevia toimintatapoja.

innovaatio
Innovaatioprosessi kaavio

Innovaatioprosessi

Innovaatioprosessi kuvataan usein neljällä vaiheella (mukaillen Juntunen, 2017):

 • Arvioinnin tavoitteena on löytää uusia ideoita.
 • Kartoitusvaiheessa puntaroidaan ideoiden hyötyjä suhteessa vaadittaviin resursseihin (investointi, työ, raha, osaaminen, jne.).
 • Tavoitteiden asettamisessa päätetään, kuinka idea viedään käytäntöön (liiketoimintamalli) ja mitä toteuttaminen tulee vaatimaan (toteutussuunnitelma). 
 • Toteutusvaiheessa edetään toteutussuunnitelman mukaisesti tavoitetta kohti.

  Asiantuntijoillamme on kokemusta kaikista kehitysvaiheista sekä innovoinnin haasteista.  Kehittämistyö on aina tapauskohtainen, jonka vuoksi työ tehdään pääsääntöisesti kehittämisprojektina.

 

Kehittämisprojekti

Tilannekartoitus

Kehittäminen lähtee aina tapauskohtaisesta tarpeesta. Aluksi kartoitetaan yhdessä lähtötilanne ja määritellään tavoite kehittämisprojektille. Mahdollisuuksien mukaan projektissa hyöydynnetään organisaation omarahoituksen tueksi julkisia rahoituspalveluita. 

Toimenpide-ehdotus

Tilannekartoituksesta saatu toimenpide-ehdotus sisältää aina myös suunnitelman kehittämisprojektin rahoitukselle.

Kehittämisprojekti

Varaa aika ilmaiseen tilannekartoitukseen.

Tarvitseeko yrityksesi tukea palvelun tai tuotteen kaupallistamiseen? Vahvista yrityksesi strategista innovaatiojohtamista ELY-keskuksen palvelulla.

Konsultoinnissa muutat innovaation menestyväksi liiketoiminnaksi.

Selvität yhdessä kokeneen liikkeenjohdon asiantuntijan kanssa esimerkiksi innovaation suojaamista, IPR-strategiaa tai patentointia ja kehität sen markkinakelpoisuutta. Konsultoinnissa voidaan myös uudistaa nykyistä tuotetta tai palvelua muuttuneeseen toimintaympäristöön tai markkinatilanteeseen sopivammaksi.

ELY-keskuksen palvelu sopii pk-yrityksille, jotka hakevat innovatiivisella tuotteella tai palvelulla kasvua kotimaassa tai kansainvälisesti. Yritys voi olla toimintansa vakiinnuttanut tai vasta käynnistänyt, ja sillä on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan.

Konsultoinnin kesto on 2–5 päivää kerrallaan, ja se maksaa yritykselle 325 euroa + alv/päivä. Konsultointia voi saada korkeintaan 15 päivää kolmen vuoden aikana.

Konsultointiin ei voi hakea ELY kehittämispalvelut -tukea, jos

 • yritys on suuri yritys
 • yrittäjyys on sivutoimista. Pääsääntöisesti edellytetään, että yritystoiminta työllistää vähintään yrittäjän tai yhden työntekijän.
 • yritystoiminta ei ole vakiintunut. Pääsääntöisesti edellytetään, että yrityksellä on takana yksi tilikausi.
 •  yrityksellä ei ole edellytyksiä kannattavaan toimintaan, yrityksellä on maksamatonta verovelkaa tai maksuhäiriöitä
 • yritykselle tai konsernille on viimeisen kolmen verovuoden aikana myönnetty de minimis-tukea 200 000 euroa tai raja ylittyisi palvelua myönnettäessä
 • yrityksen tarpeena on hakemusten tai sopimusten laatiminen tai muu yrityksen operatiivinen toiminta.
 • yritys on ahvenanmaalainen yritys

Ota silti yhteyttä niin mietimme sinulle yhdessä parhaiten soveltuvan rahoitusmuodon kehittämisen tueksi.

Katso myös:

Innovaatioseteli

Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja jonka eteenpäinviemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista.

Vastuuasiantuntijat

Voit ottaa myös suoraan yhteyttä vastuuasiantuntijoihimme. Arvioimme yrityksesi tilanteen, tarpeet ja autamme hakuprosessin käynnistämisessä.

Pekan eritysosaamista on erityisesti tuotekehitys, tuotteistaminen, kaupallistaminen, IPR-suojaaminen.

Markon eritysosaamista on erityisesti liiketoimintainnovaatiot, liiketoimintamallit, tuotekehitys, tuotteistaminen ja kaupallistaminen.