PALVELUT

Innovoimme uutta ja parannamme nykyistä

Onko suunnitelmissasi kasvu ja sen edellyttämä liiketoiminnan kehittäminen? Kansainvälistyminen? Uusi liiketoimintamalli? Omistajanvaihdos?  Mietitkö liiketoiminnan digitalisointia tai kaipaatko uutta suuntaa markkinointiin? Tarpeena organisaation kehittäminen? Kaupallistaminen tai tuotteistaminen?

Ratkaisu on ammattitaitoinen liikkeenjohdon konsultointi

Kohderyhmämme ovat erityisesti pk-yritykset, jotka haluavat kasvaa ja kehittää toimintaansa. Toimialasta riippumatta. Palvelemme hyvällä asenteella myös alkuvaiheen yrityksiä. Asiakkainamme on myös suuryrityksiä, jopa listautuneita. Palvelumme räätälöidään aina organisaatiosi tarpeisiin. Seuraavassa on esimerkkikaavio, miten kehitämme viiden vaiheen mallin (Analyysi –> Strateginen suunnitelma –> Innovointi –> Toteutussuunnitelma –> Optimointi) avulla asiakkaidemme kilpailukykyä, huomioiden mahdollisuudet digitalisaation hyödyntämiseen sekä organisaation kyvykkyyksien ja johtamisen kehittämiseen.

OBN kilpailukyvyn kehittäminen
OBN kehittää asiakkaidensa kilpailukykyä digitalisaatiossa

Seuraavassa on palveluitamme jaoteltuna ELY-keskusten tukeman Yritysten Kehittämispalvelut (KehPa) -rahoituksen mukaisesti. Yleensä ennen Konsultoinnin aloittamista on hyvä selvittää yrityksesi nykytila ja kehittämistarpeet, esimerkiksi ELY-keskuksen tukemalla Analyysi-palvelulla.

Jos yrityksesi nykytila on arvioitu muuten ja kehittämistarve on selvillä, voidaan esim. ELY-keskuksen tukema Konsultointi-palvelu aloittaa ilman Analyysi-palvelua.

Kasvu ja kansainvälistyminen

Kasvu Onko yritykselläsi halu kasvaa, kansainvälistyä tai uudistaa liiketoimintaa? Sopeutuminen muuttuvaan toimintaympäristöön ja jatkuva kehittäminen ovat menestyvän yrityksen elinehtoja. Vaihtoehtoja on monia, esim. laajentamalla toimintaa uudelle toimialalle, sukupolvenvaihdoksella tai ostamalla uutta liiketoimintaa, kehittämällä markkinointia ja myyntiä sekä kansainvälistymällä. Millaista kasvua yrityksesi hakee ja miten se saavutetaan? Analysoimme yrityksesi nykytilan ja laadimme kanssasi kasvusuunnitelman, jolla  pullonkaulat ohitetaan ja kasvu mahdollistetaan, myös rahoituksen osalta. Tutustu palveluun tarkemmin tästä.

Tuottavuus ja digitalisointi

Tietotekniikan mahdollisuuksien hyödyntäminen, digitalisaatio, ja liiketoiminnan innovointi mahdollistavat merkittävät parannukset henkilöstön hyvinvoinnissa, työn tuottavuudessa ja myös julkisissa palveluissa. Niiden avulla yrityksille löytyvät parhaat edellytykset kasvaa ja menestyä. Keskeistä muutoksessa ja tulosten saavuttamisessa on yhdessä tekeminen ja varsinkin siitä olemme saaneet asiakkailtamme varauksetonta kiitosta. Sitoudumme yhteisiin tavoitteisiin ja pyrimme pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Aloita kehittämisen polku yhdessä kanssamme tutustumalla palveluun tästä. Tuottavuus ja digitalisaatio

Markkinointi ja asiakkuudet

Markkinointi ja asiakkuudet Markkinointisuunnitelma ja ylipäätään suunnitelmallisuus markkinoinnissa ja myynnissä ovat avain kasvuun. Teemme yhdessä yrityksellesi markkinointi- ja myyntistrategian sekä realistiset suunnitelmat niiden toteuttamiseksi. Tarkennamme palvelupolkua ja luomme tavoitteet mm. hinnoitteluun, tuotteistamiseen, asiakkuudenhallintaan ja jakeluun. Yritykselle soveltuvat ja kustannustehokkaat markkinointikanavat ja -keinot tunnistetaan ja ideoimme yhdessä myynnin tueksi miten digitaalinen markkinointi, some-markkinointi, hakukoneoptimointi ja sähköinen markkinointi hyödyntävät yritystäsi. Kasvata siis myyntiäsi ja tutustu palveluumme tarkemmin tästä.

Johtaminen ja henkilöstö

Kehitämme yhdessä kokeneen liikkeenjohdon asiantuntijan kanssa yrityksesi johtamisen laatua ja prosesseja. Tarpeiden mukaan voidaan keskittyä esimerkiksi hallitus-, johtoryhmä- ja esimiestyöskentelyyn, henkilöstön osaamiseen, motivointiin, rekrytointiin tai työhyvinvointiin. Tavoitteena on laatia strateginen suunnitelma johtamisen kehittämiseksi. Tavoittele siis seuraavaa tasoa toiminnan laadussa ja lähde kehittämään johtamista tutustumalla palveluumme tarkemmin tästä. Johtaminen ja henkilöstö

Teemme myös yhteistyötä Imperare Oy:n kanssa Vastuutusjärjestelmä -työkalun myötä. Se on erittäin käyttökelpoinen väline organisaation vastuiden ja toimintojen määrittämiseksi. Tutustu siihen tästä linkistä.

Innovaatioiden kaupallistaminen

Innovaation kaupallistaminen Innovaatio voi liittyä mihin tahansa liiketoiminnan osa-alueeseen, esim: tuotteeseen, palveluun, liiketoimintamalliin tai toimintojen digitalisaatioon. Sen vuoksi kannattaa valita uuden innovoinnin kumppaniksi ykkösketjun ammattilainen – OBN. Kanssamme muutat innovaation menestyväksi liiketoiminnaksi. Olemme laaja-alaisesti kokeneita liikkeenjohdon asiantuntijoita ja autamme esimerkiksi innovaation suojaamista, IPR-strategiaa tai patentointia ja markkinakelpoisuutta koskevissa asioissa. Uudistamme nykyistä tuotetta tai palvelua ja innovoimme uutta, huomioiden muuttuvan toimintaympäristön ja markkinatilanteen. Tavoitteenamme on menestyminen yhdessä. Tutustu palveluumme innovaatioiden kaupallistamisen osalta tarkemmin tästä.

Innovaatioiden kaupallistamisen osalta kannattaa muistaa, että olemme myös Business Finland’in kelpuuttama palveluntuottaja mm. Innovaatioseteli -rahoituksen osalta. Olemme toteuttaneet kymmeniä kaupallistamisen projekteja menestyksekkäästi ja asiakkaamme ovat todenneet, että olemme kumppani, jonka tekemiseen voi luottaa. Tutustu Innovaatioseteli-palveluumme tarkemmin tästä.

Innovaatioseteli

Innovaatioseteli on Business Finlandin tarjoama rahoitus, jota PK-yritykset voivat hakea uusien tuote- tai palveluideoiden kehittämiseen. Seteleillä on tarkoitus rahoittaa sellaisia tuote- tai palveluideoita, joilla on kansainvälistä kasvupotentiaalia ja samalla kannustaa yrityksiä innovaatiotoiminnan kehittämiseen. Tutustu palveluumme tarkemmin tästä. Innovaatioseteli