JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ

JOHTAMINEN KUNTOON AMMATTILAISEN TUELLA

Tarvitsetko tukea yrityksen ja henkilöstön johtamiseen? Kaipaako yrityksesi rekrytointiosaaminen vahvistamista?  ELY-keskuksen rahoittama Yritysten Kehittämispalvelu (KehPa) auttaa hiomaan yrityksesi strategisen henkiöstöjohtamisen prosessit kuntoon.

Konsultoinnissa kehitämme yhdessä yrityksesi johtamisen laatua ja prosesseja. Tarpeiden mukaan voimme keskittyä esimerkiksi hallitus-, johtoryhmä- ja esimiestyöskentelyyn, osaamisen hallintaan, motivointiin, rekrytointiin tai työhyvinvointiin. Tuloksena laadimme yhdessä strategisen suunnitelman valitsemiesi osa-alueiden kehittämiseksi.

ELY-keskuksen Kehittämispalvelu-rahoitus sopii kotimaassa tai kansainvälisesti toimiville pk-yrityksille, jotka ovat vakiinnuttaneet toimintansa ja joilla on edellytykset kannattavaan toimintaan. Tuki on harkinnanvaraista ja sen kesto voi olla 2–5 päivää kerrallaan, ja se maksaa yritykselle 325 euroa + alv/päivä. Konsultointia voi saada korkeintaan 15 päivää kolmen vuoden aikana.

OTA YHTEYTTÄ

Ota yhteyttä vastuuasiantuntijoihimme. Arvioimme yrityksesi tilanteen, tarpeet ja autamme hakuprosessin käynnistämisessä.

Taito Kurvinen
Taito Kurvinen
[email protected]
p. 040 528 6734
Taiton erityisosaamista on laatu- ja toimintajärjestelmät, toiminnan kehittäminen, henkilöstö- ja asiakastutkimukset sekä Lean-menetelmät.

Konsultointiin ei voi hakea ELY kehittämispalvelut -tukea, jos

  •     yritys on suuri yritys
  •     yrittäjyys on sivutoimista. Pääsääntöisesti edellytetään, että yritystoiminta työllistää vähintään yrittäjän tai yhden työntekijän.
  •     yritystoiminta ei ole vakiintunut. Pääsääntöisesti edellytetään, että yrityksellä on takana yksi tilikausi.
  •     yrityksellä ei ole edellytyksiä kannattavaan toimintaan, yrityksellä on maksamatonta verovelkaa tai maksuhäiriöitä
  •     yritykselle tai konsernille on viimeisen kolmen verovuoden aikana myönnetty de minimis-tukea 200 000 euroa tai raja ylittyisi palvelua myönnettäessä
  •     yrityksen tarpeena on henkilöstökoulutuksen tai rekrytoinnin käytännön toteuttaminen tai muu operatiivinen toiminta.
  • yritys on ahvenanmaalainen yritys

VASTUUTUSJÄRJESTELMÄ IMPERARE™

Imperare vastuutusjärjestelmä

IMPERARE Vastuutusjärjestelmällä tehostat organisaatiotasi ja motivoit ihmisiäsi. Se on yksinkertaisin mahdollinen toimintatapa. Saat sen meiltä. Vastuuta organisaatiosi. Vastuutusjärjestelmään listataan kaikki mitä organisaatiossa tehdään, mitä olisi pitänyt tehdä ja mitä siellä halutaan tehtävän. Vastuisiin nimetään vastuu- ja varahenkilöt.

OBN:llä on aina projektien toteuttamisessa vahva käytännöllinen ote. Meille on oleellista toteuttaa asiakkaillemme sellaista konsultointia, järjestelmiä, selvityksiä ja suunnitelmia, joita pystytään kunnolla hyödyntämään liiketoiminnassa, myös asiakkaan itsensä toteuttamana. Tavoitteemme on, että asiakas oppii prosessissa ja pystyy toteuttamaan jatkossa kehitystoimia myös itsenäisesti. Tunnettu tosiasia on, ettei kannettu vesi kaivossa pysy. Imperaren vastuutusjärjestelmä täydentää erinomaisesti toimintaamme ja työvälinevalikoimaamme. Tutustu IMPERARE vastuutusjärjestelmään tästä linkistä.

LAATUJÄRJESTELMÄ, TOIMINTAJÄRJESTELMÄ

Laatujärjestelmä tai toimintajärjestelmä parantaa tuottavuutta monin eri tavoin ja tarjoaa kehityskohteena mahdollisuuden myös digitalisoinnille. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen voi tapahtua selkeillä, dokumentoiduilla toimintatavoilla ja tavoitteilla, nykyiset työntekijät voivat helpommin tehostaa toimintaansa ja tuottavuuttaan jatkuvan parantamisen mallin mukaisesti ja kaiken kaikkiaan yritys voi saada lisää kilpailuetua myyntiin ja markkinointiin. Asiakas kokee laatujärjestelmän toimitusvarmuutena, hyvänä laatuna ja sitoutumisena asiakkaan tarpeisiin. Laatujärjestelmä voi olla myös sertifioitu, jolloin se täyttää suomessa Finaksen (www.finas.fi) akkreditoiman laitoksen (sertifiointielin) hyväksymänä standardin vaatimukset, tai se voi perustua yrityskohtaisiin vaatimuksiin ilman sertifiointia. Tunnetuimpia laadunhallintastandardeja on kansainvälinen ISO 9001:2015 -standardi. Yrityksellä oleva laatusertifikaatti osoittaa, että yrityksen johtamisjärjestelmä noudattaa kyseistä standardia.

OBN:n asiantuntijat ovat auttaneet kymmeniä yrityksiä kehittämään toimintaansa siten, että se täyttää myös em. ISO9001-standardin vaatimukset. Muita johtamisjärjestelmästandardeja, joissa olemme auttaneet, on lisäksi ISO14001 ympäristöjärjestelmä, ISO45001 työturvallisuusjärjestelmä, ISO27001 tietoturvallisuusjärjestelmä, ISO13485 lääkelaitejärjestelmä sekä esim. Rala-rakentamisen laatu, Nato APQP-järjestelmä ja moni muu. Sovellamme kehittämistyössä saumattomasti myös Lean-menetelmien käyttöönottoa ja koulutamme niitä jatkuvasti sopimuskouluttajina kumppaneidemme kautta.
Ota siis yhteyttä asiantuntijoihimme, edellä mainittujen lisäksi erittäin ansioitunut toimintajärjestelmien kehittäjämme on Taito Kurvinen, yhteystiedot alla.

Taito Kurvinen Pekka Kantola
Taito Kurvinen
[email protected]
p. 040 528 6734
Taiton erityisosaamista on laatu- ja toimintajärjestelmät, toiminnan kehittäminen, henkilöstö- ja asiakastutkimukset sekä Lean-menetelmät.
Pekka Kantola
[email protected]
p. 044 777 7585
Pekan eritysosaamista on erityisesti tuotannolliset yritykset, Lean-menetelmät, ongelmanratkaisu, liiketoimintainnovaatiot, strategia ja liiketoimintamallit.