OBN

Johtaminen ja henkilöstö

Tarvitsetko tukea yrityksen ja henkilöstön johtamiseen? Kaipaako yrityksesi rekrytointiosaaminen vahvistamista?  Autamme sinua hiomaan yrityksesi strategisen henkiöstöjohtamisen prosessit kuntoon.

Konsultoinnissa kehitämme yhdessä yrityksesi johtamisen laatua ja prosesseja. Tarpeiden mukaan voimme keskittyä esimerkiksi hallitus-, johtoryhmä- ja esimiestyöskentelyyn, osaamisen hallintaan, motivointiin, rekrytointiin tai työhyvinvointiin. Tuloksena laadimme yhdessä strategisen suunnitelman valitsemiesi osa-alueiden kehittämiseksi.

OBN johtaminen ja henkilöstö

Asiakas- ja henkilöstötutkimukset

Toteutamme vuosittain kymmeniä markkinointi-, asiakas- ja henkilöstötutkimuksia. Käytössämme on alan johtava sähköinen työkalu Questback. Olemme käyttäneet sitä jo vuodesta 2008 , yhtenä ensimmäistä uranuurtajista Suomessa. Asiantuntijoidemme vahvuusalueita strategiseen kehittämiseen ovat asiakas- ja henkilöstötutkimusten suunnittelu, toteuttaminen sekä tulosten analysointi ja kytkeminen toiminnan kehittämiseen

Meille on kertynyt asiakasprojekteissa erittäin laaja kokemus eri toimialoista ja liiketoimintojen muodoista sekä teknologia- ja asiantuntijayrityksistä että perinteisten toimialojen yritysistä. Tiedämme, miten tutkimukset tulee suunnitella ja toteuttaa eri toimialoilla yritysten iän (maturiteetti), koon ja liiketoiminnan luonteen mukaisesti.

Laatujärjestelmä, toimintajärjestelmä

Laatujärjestelmä tai toimintajärjestelmä parantaa tuottavuutta monin eri tavoin ja tarjoaa kehityskohteena mahdollisuuden myös digitalisoinnille. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen voi tapahtua selkeillä, dokumentoiduilla toimintatavoilla ja tavoitteilla, nykyiset työntekijät voivat helpommin tehostaa toimintaansa ja tuottavuuttaan jatkuvan parantamisen mallin mukaisesti ja kaiken kaikkiaan yritys voi saada lisää kilpailuetua myyntiin ja markkinointiin. Asiakas kokee laatujärjestelmän toimitusvarmuutena, hyvänä laatuna ja sitoutumisena asiakkaan tarpeisiin. Laatujärjestelmä voi olla myös sertifioitu, jolloin se täyttää suomessa Finaksen (www.finas.fi) akkreditoiman laitoksen (sertifiointielin) hyväksymänä standardin vaatimukset, tai se voi perustua yrityskohtaisiin vaatimuksiin ilman sertifiointia. Tunnetuimpia laadunhallintastandardeja on kansainvälinen ISO 9001:2015 -standardi. Yrityksellä oleva laatusertifikaatti osoittaa, että yrityksen johtamisjärjestelmä noudattaa kyseistä standardia.

OBN:n asiantuntijat ovat auttaneet kymmeniä yrityksiä kehittämään toimintaansa siten, että se täyttää myös em. ISO9001-standardin vaatimukset. Muita johtamisjärjestelmästandardeja, joissa olemme auttaneet, on lisäksi ISO14001 ympäristöjärjestelmä, ISO45001 työturvallisuusjärjestelmä, ISO27001 tietoturvallisuusjärjestelmä, ISO13485 lääkelaitejärjestelmä sekä esim. Rala-rakentamisen laatu, Nato APQP-järjestelmä ja moni muu. Sovellamme kehittämistyössä saumattomasti myös Lean-menetelmien käyttöönottoa ja koulutamme niitä jatkuvasti sopimuskouluttajina kumppaneidemme kautta.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme. Arvioimme yrityksesi tilanteen, tarpeet ja autamme hakuprosessin käynnistämisessä.

Pekan eritysosaamista on erityisesti tuotannolliset yritykset, Lean-menetelmät, ongelmanratkaisu, liiketoimintainnovaatiot, strategia ja liiketoimintamallit.

Taiton erityisosaamista on laatu- ja toimintajärjestelmät, toiminnan kehittäminen, henkilöstö- ja asiakastutkimukset sekä Lean-menetelmät.