OBN

REferenssit

Seuraavassa muutamia esimerkkejä viime vuosina tekemistämme projekteista.

Oulun kaupungin elinkeinoliikelaitokselle, BusinessOululle toteutettiin kansainvälistymisen mentorointiprojekti. Tavoitteena oli kehittää malli, jolla saadaan hyödynnettyä kokeneiden kansainvälisen liiketoiminnan osaajien tietämystä ja kokemuksia, kohderyhmänä kansaivälistymisen alussa olevat yritykset ja yrittäjät. ”Valitsimme konseptin pohjaksi mentoroinnin, sillä halusimme ratkaisun, jossa yritykset ja niiden henkilöt auttavat toisiaan. Tarjolla kun on jo monenlaista julkista palvelua kansainvälistymiseen liittyen, kuten myös kansainvälistymisen konsultteja löytyy suuret joukot”, kertoo BusinessOulun projektivastaava.

Yritystakomon asiakkaille, hautojille, on toteutettu useita ideoiden arviointi- ja kaupallistamisprojekteja. Lisäksi on pidetty asiantuntijapuheenvuoroja aiheina mm. kaupallistaminen sekä asiakas-, markkina- ja kilpailijatiedon käyttö liiketoiminnan suunnittelussa. ”Yritystakomo on ollut hyvin mieluisa kumppani. Kun itsekin teen paljon uusien ideoiden kaupallistamisprojekteja, on Yritystakomo hyvin kotoisa paikka”, kertoo OBN:n Mikko Pesonen. ”Hyvin on meillä yhteistyö sujunut ja niin varmaan jatkossakin. Ideoita vaihdetaan puolin ja toisin ja välitetään myös uutta tietoa yritysten eri kehitysmahdollisuuksista ja -rahoituksista, mitä takojamme voivat hyödyntää”, kuvaa takomomestari Kari Kivistö yhteistyötä.

Yritystakomo perustettiin vuonna 2010 ja sen tavoitteena on synnyttää uusia menestyviä kasvuyrityksiä Oulun seudulle. Yritystakomo tarjoaa innovatiivisen toimitilan Start-Up -yrittäjyyttä ajatteleville eri alojen osaajille. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja mukaan voivat liittyä kaikki, jotka haluavat yhdessä kehittää liikeideaa menestyväksi. Toiminta rahoitetaan Business Oulun hankerahoituksella, jossa ovat mukana ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä EU:n rakennerahasto. www.yritystakomo.fi

Yritysten kehittämispalvelut on syyskuun 2014 alusta tarjolle tullut uusi ELY:n palvelu pk-yrityksille. Palvelu korvaa syksyllä 2013 loppuneet ns. tuotteistetut asiantuntijapalvelut. Kokonaisuuteen kuuluu 1-2 päivän kestoinen analyysi-palvelu sekä kuusi konsultointipalvelua eri aihe-alueilta. Konsultoinnin kesto on enintään 15 päivää kolmen vuoden aikana. ”Meillä on OBN:ssa todella hyvä tilanne asiakkaiden kannalta, kun meillä on yhtenä ainoista konsultointiyrityksistä Suomessa analyysipalvelu ja kaikki kuusi konsultointipalvelua. Kehittämisen laatu on varmasti parempaa, kun saman yrityksen asiantuntijat tekevät yhteistyötä asiakkaan parhaaksi. Olen jo päässyt toteuttamaan useita analyysi -palveluja asiakkaille ja kyllä kyseessä on asiakkaiden kannalta hyvä juttu”, kertoo OBN:n analyysi -palvelun vastuuasiantuntija Seppo Kaijalainen. Lisätietoja www.yritystenkehittamispalvelut.fi .

OBN toteuttaa vuosina 2014-2018 TE-palvelujen tilauksesta Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa starttilausuntoja, joiden tavoitteena on arvioida yritysideoita sekä tulevan yrittäjän valmiuksia ja kehittämistarpeita. Kuusamoon on viime vuosina toteutettu lukuisia lausuntoja. ”Paikalliset alkavat yrittäjät ovat saanet hyviä neuvoja starttirahatapaamisissa, eikä kyseessä ole ollut mikään byrokraattinen neuvottelu tai virkamiesmäinen ohjeistaminen. Olemme pohjustaneet yhdessä yrittäjän kanssa liiketoimintasuunnitelmaa ja neuvoneet mm. rahoituksen saamisessa. Kun pohjatyöt on tehty hyvin, niin myös starttirahan saaminen on todennäköisempää”, kertoo Kuusamon ja Taivalkosken yrityskehitysyksikön, Naturpolis Oy:n yrityskehittäjä Kari Sirviö. ”Starttiraha on yhteiskunnalle edullinen ja tehokas tapa auttaa yrittäjää alkuun. Harvoin on niin, että liiketoiminta lähtee rullaamaan täydellä teholla heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Usein olen kuullut jälkeenpäin, että olipa hyödyllinen tapaaminen asiantuntijan kanssa, jäi virheratkaisuja tekemättä”, painottaa starttirahan hyviä puolia satoja starttirahalausuntoja laatinut OBN:n Seppo Kaijalainen.

CaddieON on uudentyyppinen kokonaisvaltainen ratkaisu golf -harrastajien tarpeisiin. Markkinoilla on aiemmin ollut monenlaisia tuotteita ja palveluja, mutta ne eivät ole täyttäneet golfaajien tarpeita riittävän laajasti ja laadukkaasti. CaddieON hyödyntää uusinta teknologiaa, esimerkkeinä pilvi-palvelut, GPS, kiihtyvyysanturit sekä RFID. ”Mikko Pesonen oli tukena, kun hahmottelimme yhdessä ideaa aivan alkuvaiheessa. Olimme tunnistaneet ongelman ja meillä oli alustava tekninen ratkaisu. Pohdimme asioita ennen kaikkea asiakkaiden kannalta; mitä golfaajat todella haluavat, että harrastaminen on entistä mielenkiintoisempaa ja hauskempaa. Sitten hahmottelimme kaupallistamisvaihtoehtoja; kumppaneita, liiketoimintalogiikkaa ja strategiaa ja kokonaiskonsepti alkoi saada ilmaa siipien alle. Mikolta saatu apu jämäköitti liiketoimintasuunnitelmaamme”, valottaa yrityksen taustaa toimitusjohtaja Tuomo Lalli

CaddieON on oululainen vuonna 2012 perustettu teknologiayritys. Yrityksen perustajien taustana on useiden vuosien Nokia kokemus ja ensiluokkainen kyky yhdistää uusinta teknologiaa asiakkaiden tarpeisiin ja tuotteiden käyttötilanteisiin. www.caddieon.com.

Asiakkaalle toteutettiin markkinatutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää sekä yksityisen että julkisen suun terveydenhuollon toimijoiden näkemyksiä uudesta palvelukonseptista. Tutkimuksen otos oli noin 900 henkilöä, jotka jakaantuivat seuraaviin ryhmiin: hammaslääkärit, suuhygienistit hammashoitajat, suun terveyden kehittämishenkilöt sekä terveydenhuollon johtohenkilöt, kuten terveyskeskuksen johtavat lääkärit. Tutkimus toteutettiin sähköisellä tutkimusjärjestelmällä ja tutkimuslomake räätälöityi automaattisesti vastaajan antamien aiempien vastausten perusteella. ”Tutkimuksella saatiin hyvä kuva markkinoista ja potentiaalisten asiakkaiden näkemyksestä uudesta palvelukonseptista. Vastaajia saatiin runsaasti kaikista Suomen maakunnista ja tämän perusteella pystytään tulevaisuuden jatkotoimet räätälöimään erilaisiksi eri puolilla Suomea. Tutkimus toimii myös erinomaisena markkinointivälineenä; konsepti on nyt potentiaalisille asiakkaille jo tuttu, kun heihin ollaan myöhemmin yhteydessä”, valottaa Mikko Pesonen tutkimuksen hyödyntämisen seikkoja.

Työn tilaajaa ei luottamuksellisuussyistä voida paljastaa, mutta sen palveluksessa on useita satoja henkilöitä ja se toimii laajalla alueella Suomessa. Organisaatio on alallaan tunnustettu ja osaava toimija.

Asiakas suunnitteli työterveysyrityksen perustamista keskisuureen suomalaiseen kaupunkiin, jossa oli kilpailijana jo yksi suuri valtakunnallinen toimija sekä kaksi pienempää paikallista yritystä. Osana liiketoiminnan suunnittelua toteutettiin markkinatutkimus potentiaalisten käyttäjien keskuudessa. ”Markkinatutkimuksen lisäksi tehtiin markkina- ja kilpailija-analyysi, määritettiin yrityksen palvelutarjontaa sekä kehitettiin yrityksen liiketoiminta-logiikkaa, sisältäen esimerkiksi partneruuksien määrittelyn. Työterveyshuolto on laaja kokonaisuus, johon kuuluu työntekijöille tarjottavia lain määräämiä terveydenhoitopalveluja, mutta myös suuri joukko työnantajalle vapaaehtoisia ennaltaehkäisyn ja henkilöstön kehittämisen osa-alueita. Haasteena olikin kehittää kompakti kokonaisuus, joka ei ole liian laaja ja monimutkainen suhteessa markkinoiden kokoon ja asiakkaiden tarpeisiin. Ja hyvin tässä työssä onnistuttiin”, kertoo Mikko Pesonen laajasta kehitystyöstä.

Työn tilaajaa ei luottamuksellisuussyistä voida paljastaa, mutta sen edustajilla on pitkä kokemus sekä yksityisen että julkisen terveydenhuollon asiantuntija- ja johtotehtävistä.

Suomessa kehitetään paljon ideoita, mutta riittävän monet ideat eivät etene kunnolliseen kaupallistamisvaiheeseen. Tuoteväylä oli vuosien ajan hyvä ratkaisu, kun haluttiin selvittää uusien tuote- ja palveluideoiden mahdollisuuksia. ”Pääasiassa konsulteilta tilattavat projektit kohdistuivat IPR-asioihin tai kaupallistamismahdollisuuksiin, joissa selvitettiin mm. markkinoita, kilpailua, asiakkaita sekä alustavaa liiketoimintakonseptia ja kaupallistamispolkua”, kommentoi Lapin ELY:n aiempi innovaatioasiantuntija Risto Lustila ja nykyinen Business Finlandin innovaatiosetelin tuotepäällikkö. OBN on toteuttanut Business Finlandin (Tekes) rahoituksella lähes sata innovaatioihin liittyvää projektia.

TRIOplus on Teknologiateollisuus ry:n monivuotinen yrityskehityskokonaisuus. Paikallisia TRIOplus -hankkeita on toteutettu eri puolilla Suomea. Tavoitteena on generoida kasvua teknologiateollisuuden yrityksiin ja sitä kautta kasvattaa koko Suomen kansantaloutta. ”Elbitille toteutimme liiketoiminnan analyysin käyttäen hyväksi sähköistä Prgogress -työkalua. Käsiteltyjä aiheita olivat mm. asiakkaat, tuotteet, kilpailijat, aiemmin toteutetut kehittämistoimet sekä tulevaisuudessa tarvittava kehittäminen. Toki kävimme läpi myös omistajien näkemyksiä yrityksen tulevaisuudesta sekä avainlukuja taloudesta. Olen toteuttanut vastaavia projekteja useille asiakkaille ja rajallisella ajankäytöllä on mahdollisuus luoda hyvä perusanalyysi yrityksestä. Monet asiakkaat ovatkin käyttäneet raporttia liitteenä ,kun ovat hakeneet rahoitusta pankeilta tai kehittämistukea esimerkiksi ELY-keskukselta, kertoo Senior Partner, toimitusjohtaja Pekka Kantola.

Elbit Oy on oululainen HR-ohjelmistoihin ja palveluihin erikoistunut ohjelmistotalo. Yrityksellä on asiakkainaan ympäri Suomea lukuisia merkittäviä yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita. Yritys on tuonut viime vuosina markkinoille pilvi-pohjaisia ratkaisuja, joita voidaan käyttää joustavasti eri organisaatiotasoilla ja eri päätelaitteilla. www.elbit.fi.

Suomalainen ohjelmistotalo on uusien ratkaisujen edessä, kun yrityksen päätuotteet olivat tulossa elinkaarensa päähän. Lisäksi osassa yrityksen tuotteissa asiakkaat olivat voimakkaasti siirtymässä ohjelmistojen lisenssien ostamisesta sovellusvuokraukseen. Markkinat, kilpailu, teknologiat ja asiakkaiden ostokäyttäytyminen olivat kaikki muuttumassa samaan aikaan. ”Yritys ei ollut vielä kriisivaiheessa, mutta korjaavat strategiset toimenpiteet oli tehtävä viivyttelemättä. Aluksi teimme yhdessä asiakkaan kanssa kunnollisen analyysin tilanteesta. Sen jälkeen teimme konkreettisen kehittämissuunnitelman korjaavista toimenpiteistä, joilla vastata haastavaan tilanteeseen. Saimme oikaistua yrityksen tilanteen. Nyt reilun vuoden jälkeen yrityksen tilanne on tasaantunut ja näkyvissä on jopa pientä kasvua”, kertoo positiivista näkymistä OBN:n Pekka Kantola.

Konsultoinnin kohteena oli pohjois-suomalainen hammaslääkärikeskus. Tavoitteena oli erityisesti yrittäjä-johtajan tuki päivittäiseen johtamiseen. Tavoitteena myös henkilöstön nykyistä laajempi osallistuminen organisaation kehittämiseen, kuten myös alais- ja esimiestaitojen kehittäminen. Konkreettisesti toteutettiin mm. henkilöstökysely ja kehittämissuunnitelma sekä käynnistettiin kehitystoimien ensimmäiset vaiheet. Projektipalavereissa käytiin läpi esimerkiksi yrityksen strategiaa, tavoitteita, toimintapolitiikkaa ja liiketoimintaprosessien tunnistamista. ”Asiakas hyötyi konsultoinnista suuresti, sillä kaikilla yrityksen henkilöillä oli terveydenhuollon koulutus ja työkokemusta ainoastaan suun terveyden alalta. Monet liiketoiminnan kehittämisen kysymykset eivät olleet heille entuudestaan tuttuja. Konsultoinnissa oli tämän johdosta voimakas sparraava ote”, kertoo projektista vastannut OBN:n Taito Kurvinen.

Projektin kohteena oli usealla paikkakunnalla Suomessa toimiva sähköalan yritys, jolla on useita kymmeniä työntekijöitä. Yrityksessä haluttiin analysoida, selkeyttää ja yhtenäistää toimintatapoja ja johtamista. Oman haasteensa toi myös toimiminen usealla paikkakunnalla. Eri yksiköiden välimatka oli jopa useita satoja kilometrejä, joka teki johtamiseen omat vaikutuksensa. Tärkeä kehittämiskohde oli johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen. Johtoryhmässä oli eri taustaisia henkilöitä, joista osa organisaation uusia työntekijöitä. Tavoitteena oli mm. toimialatuntemuksen ja markkinatiedon välittäminen uusille työntekijöille. ”Nyt kun projektista on aikaa puolisen vuotta, on tuloksia ollut jo nähtävissä. Työskentelyymme on tullut ryhtiä ja asiat etenevät aiempaa paremmin. Ehdottomasti oli hyvä toteuttaa tämä projekti”, kertoo yrityksen toimitusjohtaja. ”Tämä oli mielenkiintoinen projekti ja tässä pystyi myös hyödyntämään HHJ -koulutuksessa ja tutkinnossa saatuja tietoja. Olenkin suositellut HHJ -kurssia monille asiakkaillenikin”, taustoittaa OBN:n Taito Kurvinen.

Vanhuspalveluala on jatkuvasti kasvava ja toisaalta kilpailtu toimiala. Trendi alalla on ollut hoitaa ikääntyvät ihmiset yhä pidempään heidän omissa kodeissaan. Kotipalvelun kehittäminen yhä kattavammaksi vaati kasvavia resursseja ja toimivia palvelukonsepteja. Näihin haasteisiin vastattiin erään yrityksen kotihoidon kehittämisellä. ”Kehitimme yhdessä asiakkaan kanssa prosessipohjaisen, sähköisen palvelukonseptin, joka mahdollisti resurssien uudelleen organisoinnin, johtamisen tehokkaamman toiminnan ja selviin tuloksiin pohjautuvan päätöksenteon. Uudet tekniset ratkaisut otettiin samassa yhteydessä tehokkaaseen käyttöön”, sanoi projektissa mukana ollut asiantuntija Matti Pulkka. Uusi laatukonsepti loi yritykselle paremmat edellytykset kilpailutuksissa ja markkinoinnin hienoisessa laajentamisessa. Samassa yhteydessä toimintajärjestelmä sertifioitiin ISO 9001:2008 –laatustandardin mukaisesti.

Isoilla työmailla työskentelee usein monen yrityksen henkilöstöä. Heillä kullakin on lähtökohtaisesti oman organisaation säännöt ja määräykset voimassa koskien turvallisuutta, ympäristöä ja laatua. Voidakseen työskennellä tehokkaammin ja riskittömämmin heidän tulee sopia ”yhteisistä pelisäännöistä”. Tätä varten on kehitetty arviointimenetelmä, joka mahdollistaa yhtenäisen turvallisuustason ja ympäristönsuojelun toteuttamisen.

OBN on ollut kahden vuoden ajan arvioimassa suurten yritysten palvelutoimittajia. Tänä aikana on Pohjois-Suomesssa tehty noin 30 kappaletta arviointeja tai päivitetty vanhoja. Yritykset saavat HSEQ -arvioinneista todistuksen ja mahdollisuuden osallistua laadukkaiden palvelujen tuottamiseen pidemmällä sopimuksella. Jokainen laadun ja turvallisuuden osa-alue arvioidaan kokonaisuutena, jolloin se mahdollistaa yrityksen kehittämisen osa-alueittain. Samalla se mahdollistaa laadun vertailun yritysten välillä. PK -yritys hakeutuessaan ”klusteriyrityksen toimijaksi” on syytä pyytää HSEQ -arviointia Inspecta Sertifiointi Oy:n toiminnasta vastaavalta, joka sopii arvioinnin käynnistämisestä. Pohjoisessa Suomessa arvioinnit vetää OBNssä työskentelevä sopimusarvioija, joka hoitaa käytännön toimenpiteet. Arviointitulos on voimassa kerrallaan kolme vuotta.

Ravintola-ala on suurissa kaupungeissa kovasti kilpailtu ala. Strategiatyössään yritys, jolla oli 10 toimipistettä paikkakunnalla, määritteli tavoitteekseen olla ”kaupungin paras toimija”. Se edellytti toiminnan radikaalia kehittämistä.

”Lähdimme yhdessä yrityksen johdon ja henkilöstön kanssa laatupolulle, jossa kuljetaan vain eteenpäin, eikä katsota koko aikaa taustapeiliin. Samalla johto sitoutui selkeästi hallituksen myötävaikutuksella ja siunauksella laatutyöhön. Heti alussa keräsimme tehokkaan laatutiimin, joka tarkkojen, yhdessä laadittujen suunnitelmien mukaan alkoi laatimaan asioita yhteen sitovaan laatukäsikirjaan ja muodostamaan käsitystä ”palvelut prosesseiksi”. Reilun vuoden tehokkaan työskentelyn jälkeen sähköinen toimintajärjestelmä oli sisäänajoa vaille valmis. Sen jälkeen alkoi tulosten seuranta ja jatkuva parantaminen”. Näin kuvasi projektia vetänyt Matti Pulkka tehokasta projektityöskentelyä.

Ravintolaketjun toiminnot on nyt ulkopuolisten, auktorisoitujen arvioijien toimesta sertifioitu ja yritys odottaa ISO9001;2008 -sertifikaattia postiluukusta lähiaikoina. Vankka pohja jatkuvalle parantamiselle on näin luotu ja omissa käsissä. Siinä ei pitäisi olla sijaa paniikkinappulalle.

Merantille on kehitetty Tekesin rahoituksella täysin uuden tyyppinen Clean Management -palvelu. Puhtauspalvelut on perinteisesti mielletty ”low tech” -alaksi, mutta kiinteistönomistajien vaatimukset ovat viime vuosina lisääntyneet merkittävästi. ”Haluamme olla kehityksen eturintamassa ja tarjota asiakkaillemme uudentyyppisiä kiinteistöjen arvoa ylläpitäviä asiantuntijapalveluja. Olemme myös ottaneet käyttöön uusimpia teknologiaratkaisuja, mm. työprosessien automaattisen seurannan hyödyntäen langatonta ja RFID-teknologiaa”, kertoo yrittäjä Antti Pietilä.

Meranti Siivouspalvelut Ky on oululainen, 85 henkilöä työllistävä puhtausalan ammattilainen. Yritys tunnetaan alan edelläkävijänä ja se on saanut kehittämistyöstään monia tunnustuksia. www.meranti.fi.

Myynti on monelle suomalaisille yrityksille merkittävä haaste. Kun kohteena ovat kansainväliset markkinat, nousee vaikeuskerroin usein vielä huomattavasti. OBN on toteuttanut projekteja, joiden tavoitteena on ollut kansainvälistää suomalaisia yrityksiä, ensisijassa teollisuus- ja teknologiasektoreilta. Useammalle yritykselle on laadittu kansainvälisten markkinoiden myyntistrategia. ”Kansainvälinen myynti ja sen konsultointi ei onnistu pelkkään teoriatietoon perustuen. On huomattavan paljon etua, jos on itsellä kokemusta myyntityöstä kansainvälisille asiakkaille. Itse on tullut reissattua ympäri maailmaa myyden suomalaista teknologiaosaamista. Tutuksi on tulleet niin Japani, USA, Lähi-Itä kuin perinteisemmätkin Keski-Euroopan maat”, kertoo Senior Partner Tapani Raappana.

Hyvä tuote- ja palveluportfolio on menestyvän yrityksen perusta. Etenkin teknologiasektorilla tuotteet kehittyvät niin nopeasti, että asialla on oleellista merkitystä liiketoiminnalle. Kun yrityksellä on useita tuoteperheitä ja niissä kussakin lukuisia tuotteita, ei kokonaisuus pysy kasassa ilman systemaattista toimintaa. OBN on ollut mukana tukemassa asiakkaita kilpailukykyisen tuoteportfolion analysoinnissa ja määrittelyssä. Käsiteltäviä asioita on mm. tuotteiden elinkaari, hinnoittelu, kilpailevat tuotteet, markkinavolyymi ja -kasvu, markkinaosuus, oletetut kysynnän muutokset ja tuotteiden tekniset ominaisuudet. Yksinkertaisimmillaan tuoteportfolion työkaluna voidaan käyttää ns. Boston Boxia, jossa kuvataan tuotteet neljässä kategoriassa: tähdet, lypsylehmät, kysymysmerkit ja rakkikoirat. Tuotehallinnan ja tuoteportfolioiden asiantuntijana OBN:ssa toimii Senior Partner Tapani Raappana.

Envimetria halusi kaupallistaa osaamistaan laajemmaksi kokonaisuudeksi. Asiakkailta oli tullut viestiä, että he tarvitsevat ympäristöasioiden osaajan, mutta tarve ei mahdollistanut täysiaikaisen työntekijän palkkaamista. Projektin tavoitteeksi otettiin tuotteistaa ENVI-ympäristöpäällikkö -palvelu, joka vastaa kokonaisvaltaisesti asiakkaiden tarpeisiin. ”Toteutimme kehitystyössä Mikko Pesosen toimesta palvelun konseptoinnin, jonka pohjalta rakennettiin palvelukäsikirja. Työn pohjaksi tehtiin markkinatutkimus, jossa useat kymmenet potentiaaliset asiakkaat kertoivat tarpeistaan ja antoivat toiveita palvelun sisällöstä. Pystyimme hyödyntämään tutkimuksen tuloksia myös muussa liiketoiminnassa”, kertoo varatoimitusjohtaja Elisa Rauta. ”Envimetrian kaltainen tilanne on tyypillinen monella muullakin toimialalla ja liiketoiminnassa. Yrityksissä on tarvetta syvälliselle osaamiselle, mutta asioita ei pystytä tai haluta hoitaa omin voimin. Perinteisestä palveluostosta em. toimintatapa eroaa pitkäaikaisella sitoutumisella ja kokonaisvaltaisella palvelulla. Tämän kaltaiset ratkaisut tulevat eri aloilla lisääntymään tulevina vuosina”, summaa Mikko Pesonen projektin taustoja.

Envimetria Oy on Lohjalla ja Kuopiossa toimiva ympäristömittauksiin erikoistunut yritys. Yrityksen asiakkaina on pääasiassa teollisuusyritykset sekä julkiset organisaatiot. Yrityksen toiminta on viime vuosina kasvanut, johtuen laadukkaasta toiminnasta ja ympäristöasioiden merkityksen kasvusta asiakasyritysten ja -organisaatioden toiminnassa. www.envimetria.fi.

JMC Enginelle on toteutettu asiakastutkimuksia yli 10 vuoden ajan. Kohderyhmänä ovat olleet asiakkaat sekä Suomessa että ulkomailla, merkittävimpinä ABB:n, Wärtsilän ja L’Orangen eri yksiköt. Tutkimukset on toteutettu Questbackin sähköisellä tutkimusjärjestelmällä, sekä suomeksi että englanniksi. ”Tutkimukset ovat antaneet meille arvokasta tietoa asiakkaan kokemuksesta ja olemme hyödyntäneet tutkimusten tuloksia kohdistamalla kehitystoimenpiteitä asiakkaalle tärkeisiin seikkoihin, esimerkiksi yhteydenpitoon eri toimintojen välillä”, kertoo toimitusjohtaja Henri Säkkinen.

JMC Engine Oy on Siikajoen Ruukissa ja Vaasassa toimiva merkittävien teollisuusyritysten sopimusvalmistuskumppani, joka tarjoaa vaativia koneistuksen ja järjestelmien kokoonpanon palveluja. www.jmcengine.fi.