MARKKINOINTI JA ASIAKKUUDET

LISÄÄ MYYNTIÄ

Kaipaako yrityksesi markkinointi ja myynti lisävaihdetta silmään? Autamme vahvistamaan yrityksesi kilpailukykyä strategisella markkinoinnin ja asiakkuuksien suunnittelulla.

Teemme yhdessä yrityksellesi markkinointi- ja/tai myyntistrategian. Perehdymme yhdessä yrityksesi markkinoinnin eri osa-alueisiin, kuten hinnoitteluun, tuotteistamiseen, asiakkuudenhallintaan ja jakeluun. Tavoitteena on tunnistaa yrityksellesi käyttökelpoiset ja kustannustehokkaat markkinointikanavat ja niihin soveltuvat markkinointikeinot. Ideoimme myös yhdessä, miten erilaisia digitaalisia ratkaisuja voi hyödyntää markkinoinnin ja myynnin tukena.

ELY-keskuksen rahoittama Yritysten Kehittämispalvelu sopii kasvua hakeville pk-yrityksille, jotka ovat vakiinnuttaneet toimintansa ja joilla on edellytykset kannattavaan toimintaan. Yritys voi toimia kotimaassa tai kansainvälisillä markkinoilla. Siinä konsultoinnin kesto on 2–5 päivää kerrallaan, ja se maksaa yritykselle 325 euroa + alv/päivä. Rahoituksen ehtojen mukaisesti konsultointia voi saada korkeintaan 15 päivää kolmen vuoden aikana. Tämä palvelu ei sovellu markkinoinnin ja myynnin operatiivisiin toimenpiteisiin, mutta niissä voimme auttaa yritystäsi käyttämällä jotain toista rahoitustapaa, ota yhteyttä niin selvitämme yhdessä ratkaisun tarpeeseesi.

OTA YHTEYTTÄ

Ota yhteyttä ELY-rahoituksen vastuuasiantuntijaamme. Arvioimme yrityksesi tilanteen, tarpeet ja autamme hakuprosessin käynnistämisessä.

Timo Suominen
Timo Suominen
[email protected]
p. 050 487 4801
Timon toimialuetta on ensisijaisesti Pirkanmaa, Satakunta ja näiden lähimaakunnat.

Konsultointiin ei voi hakea ELY kehittämispalvelut -tukea, jos

  • yritys on suuri yritys eli ei täytä PK-yrityksen määritelmää
  • yrittäjyys on sivutoimista. Pääsääntöisesti edellytetään, että yritystoiminta työllistää vähintään yrittäjän tai yhden työntekijän.
  • yritystoiminta ei ole vakiintunut. Pääsääntöisesti edellytetään, että yrityksellä on takana yksi tilikausi.
  • yrityksellä ei ole edellytyksiä kannattavaan toimintaan, yrityksellä on maksamatonta verovelkaa tai maksuhäiriöitä
  • yritykselle tai konsernille on viimeisen kolmen verovuoden aikana myönnetty de minimis-tukea 200 000 euroa tai raja ylittyisi palvelua myönnettäessä
  • yrityksen tarve liittyy markkinoinnin tai myynnin käytännön toteutukseen. Palvelua ei voi myöntää esim. markkinointimateriaalin, www-sivujen tai markkinointikampanjan suunnitteluun tai verkkokaupan rakentamiseen.
  • yritys on ahvenanmaalainen yritys

MARKKINATUTKIMUS JA ASIAKASTUTKIMUS

Toteutamme vuosittain kymmeniä markkinointi- ja asiakastutkimuksia. Käytössämme on alan johtava sähköinen työkalu Questback. Olemme käyttäneet sitä jo vuodesta 2008 , yhtenä ensimmäistä uranuurtajista Suomessa. Asiantuntijamme markkinoinnin strategiseen kehittämiseen on Mikko Pesonen. Mikon vahvuuksia on innovaatiot, markkinointi, palvelujen tuotteistaminen, tutkimukset sekä liiketoiminnan analysointi ja kehittäminen. Erityisosaamista on kaupallistaminen ja hän on toteuttanut mm. 80 Business Finlandin Innovaatioseteli ja Tuoteväylä -projektia, joka on alallaan Suomen ennätystasoa. Hän on ollut Teknologiateollisuus ry:n TRIOplus -konsultti. Konsulttina hän on toi-minut vuodesta 2002.
Toimialakokemusta asiakasprojekteissa kertynyt kymmenistä eri toimialoista ja liiketoiminnoista, sekä teknologia- ja asiantuntijayrityksistä että perinteisten toimialojen yrityksistä. Työkokemusta erityisesti teknologiatuotteiden myynnistä ja markkinoinnista sekä markkinointiviestinnän suunnittelusta. Hän on laatinut noin 600 starttirahalausuntoa TE-toimistoille. Hänellä on erinomainen osaaminen ja kokemus eri palveluliiketoimintoja ja palvelujen kehittämisestä, referenssejä on useita kymmeniä.

Mikko Pesonen
Mikko Pesonen
[email protected]
p. 044 032 1297
Mikon toimialueena on ensisijaisesti Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Savo ja näiden lähimaakunnat. Mikko vastaa lisäksi Pirkanmaan alueen liiketoiminnoistamme.