OBN

Tuottavuus ja digitalisointi

Kaipaako yrityksesi toiminta tehostamista tai selkeyttämistä? Etsitkö digitaalisia ratkaisuja, joilla voit kirittää liiketoimintaa? ELY-keskuksen rahoittama Yritysten Kehittämispalvelu (KehPa) auttaa hiomaan yrityksesi prosessit kuntoon.

Konsultoinnissa kehitämme yhdessä yrityksesi prosesseja tuottavuuden näkökulmasta. Tarpeiden mukaan voimme keskittyä esimerkiksi tuotanto-, palvelu-, laatu-, talous- tai seurantaprosesseihin tai toiminnan ohjaukseen. Eri näkökulmat auttavat myös ymmärtämään, miten esimerkiksi vastuullisuus voi olla yritykselle kilpailuetu. Konsultoinnissa voimme selvittää yrityksesi toimintaa tukevia teknologisia ja digitaalisia ratkaisuja.

ELY-keskuksen Kehittämispalvelu-rahoitus sopii kotimaassa tai kansainvälisesti toimiville pk-yrityksille, jotka ovat vakiinnuttaneet toimintansa ja joilla on edellytykset kannattavaan toimintaan. Tuki on harkinnanvaraista ja sen kesto voi olla 2–5 päivää kerrallaan, ja se maksaa yritykselle 325 euroa + alv/päivä. Konsultointia voi saada korkeintaan 15 päivää kolmen vuoden aikana.

OBN tuottavuus ja digitalisointi

Konsultointiin ei voi hakea ELY kehittämispalvelut -tukea, jos

  • yritys on suuri yritys
  • yrittäjyys on sivutoimista. Pääsääntöisesti edellytetään, että yritystoiminta työllistää vähintään yrittäjän tai yhden työntekijän.
  • yritystoiminta ei ole vakiintunut. Pääsääntöisesti edellytetään, että yrityksellä on takana yksi tilikausi.
  •  yrityksellä ei ole edellytyksiä kannattavaan toimintaan, yrityksellä on maksamatonta verovelkaa tai maksuhäiriöitä
  • yritykselle tai konsernille on viimeisen kolmen verovuoden aikana myönnetty de minimis-tukea 200 000 euroa tai raja ylittyisi palvelua myönnettäessä
  • yrityksen tarpeena on hakemusten tai sopimusten laatiminen tai muu yrityksen operatiivinen toiminta.
  • yritys on ahvenanmaalainen yritys

Ota silti yhteyttä niin mietimme sinulle yhdessä parhaiten soveltuvan rahoitusmuodon kehittämisen tueksi.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä vastuuasiantuntijaamme. Arvioimme yrityksesi tilanteen, tarpeet ja autamme hakuprosessin käynnistämisessä.

Pekan eritysosaamista on erityisesti tuotannolliset yritykset, Lean-menetelmät, ongelmanratkaisu, liiketoimintainnovaatiot, strategia ja liiketoimintamallit.

Verkkokauppa

Onko mielessäsi verkkokaupan perustaminen? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, edellä mainittuun Pekkaan tai alla olevaan Markoon. Molemmilla on vähintäänkin yksi oma verkkokauppa eri alustoilla (Woocommerce ja MyCashFlow) ja he voivat konsultoida sinua kokemuksiensa kautta liiketoiminnasta näissä ympäristöissä.

Liiketoimintamalli

Haluatko parantaa tuottavuutta uuden liiketoimintamallin avulla? Tai hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia uuden liiketoimintamallin avulla? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme Pekkaan tai Markoon, yhteystiedot edellä.

Markon eritysosaamista on erityisesti liiketoimintainnovaatiot, liiketoimintamallit, tuotekehitys, tuotteistaminen ja kaupallistaminen.

Laatujärjestelmä ja toimintajärjestelmä

Laatujärjestelmä tai toimintajärjestelmä parantaa tuottavuutta monin eri tavoin ja tarjoaa kehityskohteena mahdollisuuden myös digitalisoinnille. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen voi tapahtua selkeillä, dokumentoiduilla toimintatavoilla ja tavoitteilla, nykyiset työntekijät voivat helpommin tehostaa toimintaansa ja tuottavuuttaan jatkuvan parantamisen mallin mukaisesti ja kaiken kaikkiaan yritys voi saada lisää kilpailuetua myyntiin ja markkinointiin. Asiakas kokee laatujärjestelmän toimitusvarmuutena, hyvänä laatuna ja sitoutumisena asiakkaan tarpeisiin. Laatujärjestelmä voi olla myös sertifioitu, jolloin se täyttää suomessa Finaksen (www.finas.fi) akkreditoiman laitoksen (sertifiointielin) hyväksymänä standardin vaatimukset, tai se voi perustua yrityskohtaisiin vaatimuksiin ilman sertifiointia. Tunnetuimpia laadunhallintastandardeja on kansainvälinen ISO 9001:2015 -standardi. Yrityksellä oleva laatusertifikaatti osoittaa, että yrityksen johtamisjärjestelmä noudattaa kyseistä standardia.

OBN:n asiantuntijat ovat auttaneet kymmeniä yrityksiä kehittämään toimintaansa siten, että se täyttää myös em. ISO9001-standardin vaatimukset. Muita johtamisjärjestelmästandardeja, joissa olemme auttaneet, on lisäksi ISO14001 ympäristöjärjestelmä, ISO45001 työturvallisuusjärjestelmä, ISO27001 tietoturvallisuusjärjestelmä, ISO13485 lääkelaitejärjestelmä sekä esim. Rala-rakentamisen laatu, Nato APQP-järjestelmä ja moni muu. Sovellamme kehittämistyössä saumattomasti myös Lean-menetelmien käyttöönottoa ja koulutamme niitä jatkuvasti sopimuskouluttajina kumppaneidemme kautta.
Ota siis yhteyttä asiantuntijoihimme, edellä mainittujen lisäksi erittäin ansioitunut toimintajärjestelmien kehittäjämme on Taito Kurvinen, yhteystiedot alla.

Taiton erityisosaamista on laatu- ja toimintajärjestelmät, toiminnan kehittäminen, henkilöstö- ja asiakastutkimukset sekä Lean-menetelmät.