OBN

Tuottavuus ja digitalisointi

Kaipaako yrityksesi toiminta tehostamista tai selkeyttämistä? Etsitkö digitaalisia ratkaisuja, joilla voit kirittää liiketoimintaa? Autamme hiomaan yrityksesi prosessit kuntoon.

Konsultoinnissa kehitämme yhdessä yrityksesi prosesseja tuottavuuden näkökulmasta. Tarpeiden mukaan voimme keskittyä esimerkiksi tuotanto-, palvelu-, laatu-, talous- tai seurantaprosesseihin tai toiminnan ohjaukseen. Eri näkökulmat auttavat myös ymmärtämään, miten esimerkiksi vastuullisuus voi olla yritykselle kilpailuetu. Konsultoinnissa voimme selvittää yrityksesi toimintaa tukevia teknologisia ja digitaalisia ratkaisuja sekä niiden soveltuvaa rahoitusmallia niiden toteuttamiseksi.

OBN tuottavuus ja digitalisointi

Verkkokauppa

Onko mielessäsi verkkokaupan perustaminen? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme Pekkaan tai Markoon. Molemmilla on vähintäänkin yksi oma verkkokauppa eri alustoilla (Woocommerce ja MyCashFlow) ja he voivat konsultoida sinua kokemuksiensa kautta liiketoiminnasta näissä ympäristöissä.

Liiketoimintamalli

Haluatko parantaa tuottavuutta uuden liiketoimintamallin avulla? Tai hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia uuden liiketoimintamallin avulla? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme Pekkaan tai Markoon, yhteystiedot ohessa.

Laatujärjestelmä ja toimintajärjestelmä

Laatujärjestelmä tai toimintajärjestelmä parantaa tuottavuutta monin eri tavoin ja tarjoaa kehityskohteena mahdollisuuden myös digitalisoinnille. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen voi tapahtua selkeillä, dokumentoiduilla toimintatavoilla ja tavoitteilla, nykyiset työntekijät voivat helpommin tehostaa toimintaansa ja tuottavuuttaan jatkuvan parantamisen mallin mukaisesti ja kaiken kaikkiaan yritys voi saada lisää kilpailuetua myyntiin ja markkinointiin. Asiakas kokee laatujärjestelmän toimitusvarmuutena, hyvänä laatuna ja sitoutumisena asiakkaan tarpeisiin. Laatujärjestelmä voi olla myös sertifioitu, jolloin se täyttää suomessa Finaksen (www.finas.fi) akkreditoiman laitoksen (sertifiointielin) hyväksymänä standardin vaatimukset, tai se voi perustua yrityskohtaisiin vaatimuksiin ilman sertifiointia. Tunnetuimpia laadunhallintastandardeja on kansainvälinen ISO 9001:2015 -standardi. Yrityksellä oleva laatusertifikaatti osoittaa, että yrityksen johtamisjärjestelmä noudattaa kyseistä standardia.

OBN:n asiantuntijat ovat auttaneet kymmeniä yrityksiä kehittämään toimintaansa siten, että se täyttää myös em. ISO9001-standardin vaatimukset. Muita johtamisjärjestelmästandardeja, joissa olemme auttaneet, on lisäksi ISO14001 ympäristöjärjestelmä, ISO45001 työturvallisuusjärjestelmä, ISO27001 tietoturvallisuusjärjestelmä, ISO13485 lääkelaitejärjestelmä sekä esim. Rala-rakentamisen laatu, Nato APQP-järjestelmä ja moni muu. Sovellamme kehittämistyössä saumattomasti myös Lean-menetelmien käyttöönottoa ja koulutamme niitä jatkuvasti sopimuskouluttajina kumppaneidemme kautta.

Sekä Pekalla, Markolla että Taitolla on kaikilla kattava osaaminen ja kokemus toimintajärjestelmien, prosessien ja laadun kehittämisestä.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä asiantuntijaamme. Arvioimme yrityksesi tilanteen, tarpeet ja autamme prosessin käynnistämisessä.

Pekan eritysosaamista on erityisesti tuotannolliset yritykset, Lean-menetelmät, ongelmanratkaisu, liiketoimintainnovaatiot, strategia ja liiketoimintamallit.

Markon eritysosaamista on erityisesti liiketoimintainnovaatiot, liiketoimintamallit, tuotekehitys, tuotteistaminen ja kaupallistaminen.

Taiton erityisosaamista on laatu- ja toimintajärjestelmät, toiminnan kehittäminen, henkilöstö- ja asiakastutkimukset sekä Lean-menetelmät.