OBN

Vastuutusjärjestelmä IMPERARE™

Olemme olleet toteuttamassa satoja liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelmia, laatukäsikirjoja, laatuauditointeja sekä erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä. OBN:lla on konsultointioikeudet Imperaren kehittämän vastuutusjärjestelmän toteuttamiseen asiakkailleen.

Imperare vastuutusjärjestelmä

Vastuutusjärjestelmä on tavallista organisaatiokaaviota hienojakoisempi ja jakaa tekemiset tehokkaammin. Järjestelmällä hyödynnetään yksilöiden vahvuuksia ja väistetään heikkouksia. Järjestelmän avoimuus selkiyttää ja parantaa ihmisten suoraa kommunikaatiota. Kun jokainen organisaatiossa hoitaa ja kehittää omia vastuitaan, organisaatio tuottaa merkittävästi enemmän tulosta.

Vastuu- ja varahenkilöiden nimeäminen kaikkiin asioihin parantaa organisaation iskunkestävyyttä. Vastuu- ja varahenkilöt ovat vastuidensa mestareita ja kisällejä. Vastuutusjärjestelmän avulla hallitset osaamisia ja hiljaista tietoa sekä purat riskit hallitusti.

OBN:llä on aina ollut projektien toteuttamisessa vahva käytännöllinen ote. Meille on oleellista toteuttaa asiakkaillemme sellaista konsultointia, järjestelmiä, selvityksiä ja suunnitelmia, joita pystytään kunnolla hyödyntämään liiketoiminnassa, myös asiakkaan itsensä toteuttamana. Tavoitteemme on, että asiakas oppii prosessissa ja pystyy toteuttamaan jatkossa kehitystoimia myös itsenäisesti. Tunnettu tosiasia on, ettei kannettu vesi kaivossa pysy.

Imperaren vastuutusjärjestelmä täydentää erinomaisesti toimintaamme ja työvälinevalikoimaamme. Imperare® ja Vastuutusjärjestelmä™ on Imperare Oy:n tavaramerkkejä.

Ota yhteyttä:

Taiton erityisosaamista on laatu- ja toimintajärjestelmät, toiminnan kehittäminen, henkilöstö- ja asiakastutkimukset sekä Lean-menetelmät.

Pekan eritysosaamista on erityisesti tuotannolliset yritykset, Lean-menetelmät, ongelmanratkaisu, liiketoimintainnovaatiot, strategia ja liiketoimintamallit.